Echtscheiding

 

Op het moment dat u besluit dat er een echtscheiding moet komen, heeft u hiervoor altijd een advocaat nodig. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er meteen sprake is van een ‘vechtscheiding’. Deze advocaat kan voor u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Ook is het mogelijk dat u samen met één advocaat uw echtscheiding regelt. Een echtscheiding moet echter door een rechter worden uitgesproken, waardoor u altijd een advocaat nodig heeft om uw echtscheiding te regelen.

Samen scheiden
Mogelijk kunt u nog in onderling overleg met uw partner bij dezelfde advocaat een procedure tot echtscheiding starten. Dit wordt een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding genoemd. Hiervoor is vereist dat de communicatie tussen u beiden dusdanig goed is dat u alle afspraken die betrekking hebben op de echtscheiding met elkaar kunt maken. Deze afspraken worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Vervolgens wordt het convenant naar de rechter gestuurd en zal de rechter de echtscheiding uitspreken. In principe hoeft u daarvoor niet zelf naar de rechter.

De voordelen van een gemeenschappelijk verzoek zijn:
•  U kunt de afspraken in het echtscheidingsconvenant op uw situatie afstemmen. U kunt daarmee afspraken maken die voor u beiden zo gunstig mogelijk zijn;
•  Samen afspraken maken en het niet naar de rechter hoeven maakt de echtscheiding het minst belastend voor uzelf en eventuele kinderen;
•  U heeft de mogelijkheid om van enkele wettelijke bepalingen af te wijken als u het daar beiden over eens bent, hetgeen voor u beide (financieel) gunstig kan zijn;
•  De doorlooptijd heeft u voor een groot gedeelte zelf in de hand. U kunt binnen twee maanden al officieel gescheiden zijn;
•  De kosten zijn vaak lager, doordat u één advocaat betaalt en u in principe ook niet zelf met uw advocaat naar de rechter hoeft.

 

Beide een eigen advocaat
Er zijn ook situaties denkbaar waarbij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding niet (meer) mogelijk is. In dat geval hebben u en uw partner ieder een eigen advocaat, ook wel eenzijdige procedure of in zwaardere gevallen ‘vechtscheiding’ genoemd. Eén van u beiden dient hierbij een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. De ander mag hierop dan reageren met een verweerschrift en kan eventueel zelf nog dingen verzoeken. Vervolgens mag de verzoeker hier nog een reactie op geven, waarna er een mondelinge behandeling wordt bepaald. Dit is een zitting bij de rechter waar u beide met uw advocaat naar toe gaat. Tijdens deze zitting bespreekt de rechter uw situatie aan de hand van de stukken die de advocaten naar de rechtbank hebben gezonden. Na enkele weken (meestal 6) ontvangt u de uitspraak van de rechter.

 

Snel een uitspraak
Als de definitieve echtscheiding nog zo lang duurt dat u niet kunt wachten op een uitspraak van de rechter, dan kunt u in afwachting van deze uitspraak in sommige gevallen een verzoek indienen voor voorlopige voorzieningen. Dit is een soort kort geding waarbij u kunt vragen om een voorlopige alimentatie of waarbij u kunt vragen om het gebruik van de woning en inboedel. Ook kan hierin worden gevraagd om een tijdelijke zorgregeling.

Als u bijvoorbeeld een verzoekschrift tot echtscheiding heeft ingediend bij de rechtbank, kan uw ex-partner een verweerschrift indienen met een verzoek om partneralimentatie te bepalen. De mondelinge behandeling is pas over vijf maanden. In de tussentijd heeft uw ex-partner geen inkomen en kan zij de periode tot aan de uitspraak van de echtscheiding financieel niet overbruggen. De advocaat van uw ex-partner kan dan een verzoek tot het vaststellen van voorlopige voorzieningen bij de rechtbank indienen. Hierin vraagt de advocaat om per direct partneralimentatie vast te stellen. De rechter zal u dan veelal binnen een paar weken op zitting vragen om uitleg te geven. Meestal volgt er twee weken later een uitspraak. De rechter bepaalt hoeveel alimentatie u aan uw ex-partner moet betalen zolang de echtscheiding nog niet is uitgesproken. Als de echtscheiding vervolgens wordt uitgesproken wordt meteen bepaalt hoe hoog de eventuele alimentatie na de echtscheiding zal zijn.

De voordelen van een éénzijdig verzoek zijn:
•  De advocaat behartigt alleen uw belangen;
•  In afwachting van de uitspraak van de echtscheiding kunt u een verzoek doen tot het treffen van voorlopige voorzieningen;
•  Als u samen geen afspraken over de echtscheiding kunt maken, zal de rechter een beslissing nemen waardoor de echtscheiding toch kan worden geregeld.

 

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?
De verdeling van de inboedel, het vermogen, enz. wordt bepaald door de manier waarop u bent getrouwd. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt in principe alles wat u heeft in de gemeenschap en dit dient te worden gedeeld bij helften. Het is ook mogelijk dat u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Hiervoor bent u bij een notaris geweest, meestal voorafgaand aan het huwelijk. In de huwelijkse voorwaarden kunt u regelen dat niet alles van u samen is. Zo kunt u bijvoorbeeld vermogen, een woning of schulden apart houden. Ook kunt u opnemen of pensioen verevend zal worden aan het einde van het huwelijk. Ondernemers kiezen bijvoorbeeld vaak voor huwelijkse voorwaarden. Dit om eventuele risico’s van het ondernemen af te schermen voor de ander.