Kosten

 

Om u bij te staan is het soms belangrijk dat u al op een vroeg moment weet welke rechten en/of plichten u heeft. Bij veel advocaten zijn hier echter meteen kosten aan verbonden. Omdat ik dit vaak niet in uw belang vind, reken ik niet overal meteen kosten voor.

 

Gratis advies
Ik vind het belangrijk om laagdrempelig te zijn en uw belang op de eerste plaats te hebben en houden. Zeker met uw eerste vragen moet u gewoon contact op kunnen nemen, zonder dat hiervoor meteen kosten gerekend worden. Om deze reden is het altijd mogelijk om uw vraag per e-mail aan mij voor te leggen. Voor zover het binnen mijn macht ligt, zal ik deze vraag per e-mail kosteloos en vrijblijvend beantwoorden.

Daarnaast is een eerste gesprek altijd kosteloos en vrijblijvend. Ik neem met u uw situatie door en beantwoord vragen. Ik kan met u meekijken of het nodig is om stappen te ondernemen. Vervolgens kunt u zelf beslissen of u stappen wenst te ondernemen en zo ja welke. Tevens kan ik in dit gesprek de kosten met u bespreken.
Ik adviseer daarom altijd om gewoon eens op gesprek te komen. Afhankelijk van de situatie kan dan gekeken worden wat er eventueel moet gebeuren en wat hierbij de kosten zullen zijn.

 

Tarief rechtsbijstand
Mocht u tot de conclusie komen dat u rechtsbijstand nodig heeft, dan zal ik dit met u bespreken en zullen hieraan eventueel kosten zijn verbonden.

 

Subsidie van de overheid
Meesterlijk Advocatuur heeft een High Trust samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand is een overheidsinstantie die beslist of u in aanmerking komt voor overheidssubsidie (ook wel toevoeging genoemd). Als u subsidie krijgt, betaalt u een eigen bijdrage aan de advocaat. De overige advocaatkosten worden door de overheid betaald. Afhankelijk van de gemeente waar u woont, wordt deze eigen bijdrage soms vergoed door de gemeente.

De Raad voor Rechtsbijstand toetst uw financiële situatie (in principe de gegevens van 2 jaar terug). Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie wordt gekeken naar uw inkomen en naar uw vermogen. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org. Daarnaast kunt u contact met mij opnemen.

Desgewenst kijk ik dan met u mee of ik verwacht dat u in aanmerking komt voor de subsidie van de overheid.

 

Juridisch loket
Mogelijk wordt u via het juridisch loket naar mij doorverwezen. U kunt eventueel ook een doorverwijzing specifiek naar mij vragen. In dat geval krijgt u korting op uw eigen bijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand. Deze korting bedraagt momenteel € 53,-.

 

Geen subsidie van de overheid
Als u niet in aanmerking komt voor de overheidssubsidie, is het soms mogelijk een vast tarief met u af te spreken. In dat geval weet u van tevoren duidelijk waar u aan toe bent, en krijgt u geen onverwachte kosten achteraf.


Krijgt u geen subsidie en is het niet mogelijk een vast tarief met u af te spreken, dan worden de werkzaamheden in principe verricht op basis van een uurtarief. Afhankelijk van uw situatie en de spoedeisendheid zal dit tarief worden bepaald.

Vooraf zal met u worden besproken wat de kosten zullen zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om gespreid te betalen.